|

កិច្ចពិភាក្សាអំពីកាលានុវត្តនភាពក្នុងការការជម្រុញកិច្ចសហការរវាងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសាកលលោក

នាល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Louis THEBEAULT ប្រធានក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសាកលលោក និងគណៈប្រតិភូ ចូលជួបសំដែងការគួរសម ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកាលានុវត្តនភាពក្នុងការការជម្រុញកិច្ចសហការរវាងឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា និងក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសាកលលោក ដើម្បីជម្រុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា និងតំបន់ឆ្នេរ ប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែង ចីរភាព និងបរិយាបន្ន។

Phnom Penh, 29 November 2023 – H.E. Mr. SOK Soken, Minister of Tourism, received a courtesy call from Mr. Louis THEBEAULT, President of the Most Beautiful Bays in the World Club, and a delegation to discuss opportunities for promoting tourism cooperation between Cambodia’s beaches and the Most Beautiful Bays in the World Club to promote the development of Cambodia’s tourism, especially its coastal areas, in a competitive, sustainable and inclusive manner.