ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៏ទេសចរណ៍នានា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី១០-១១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៏ទេសចរណ៍នានា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានចំនួនប្រមាណ ២,៦ ម៉ឺននាក់។