ចូលរួមដំណើរកំសាន្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប ដើម្បីអបអរសាទរកម្មវិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨

ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទ ពីធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ នៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាប ក្រុមម៉ូតូផ្សងព្រេងកម្ពុជា ( CMA ) ការធ្វើការជិះម៉ូតូជុំវិញបឹងទន្លេសាប ក្នុងរយៈពេល ០៣ថ្ងៃ គឺ ថ្ងៃទី ១៥ – ១៦ -១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសក្ដានុពល តំបន់ទេសចរណ៍ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលស្ថិតនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប។