ឈ្វេងយល់ អំពីព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ!

ឈ្វេងយល់ អំពីព្រែកជីកហ្វូណនតេជោ!

ទី១- ត្រូវបានតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធដៃទន្លេមេគង្គ និងផ្លូវសមុទ្រ ប្រវែងសរុបប្រមាណ ១៨០ គីឡូម៉ែត្រ។ ទី២- គ្រោងចំណាយថវិកាសរុបប្រមាណ ១ ៧០…

End of content

End of content