ដំណើរមើលថ្ងៃលិចដ៏អស្ចារ្យ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាមួយការ ជិះប៉េងប៉ោងខ្យល់

ដំណើរមើលថ្ងៃលិចដ៏អស្ចារ្យ ក្នុងខេត្តសៀមរាប ជាមួយការ ជិះប៉េងប៉ោងខ្យល់ #HotAirBalloon នឹងផ្តល់នូវ ទស្សនីយភាពស្អាតៗ ប្លែកអារម្មណ៍ គយគន់ប្រាសាទអង្គរ និងទិដ្ឋភាពទីក្រុងសៀមរាបពីលើអាកាស។ ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិដែលនឹងមកលេងបុណ្យទន្លេនៅខែក្រោយក៏អាចហើយឆ្លៀតមកជិះ #HotAirBalloon ដើម្បីសាកល្បងរសជីវិតជាតិថ្មីនៃកាគយគន់ថ្ងៃលិច និងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យពីលើអាកាសផងដែរ។