ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃជំនួបទ្វេភាគីរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីទេសចរណ៍អាស៊ាន និងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នអន្តរជាតិ
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន​ ស្ដីពីការរៀបចំពិធីបេីកជាផ្លូវការ​ “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជានជន​ កម្ពុជា-ចិន​ ២០២៤”
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និង ឯកឧត្តម អាលី អាក់បារ ណាហារី ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥស្លាមអ៊ីរ៉ង់ ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងឯកឧត្ដម ភីងគីរ៉ាន់ កាស្មីហាន ភីងគីរ៉ាន់ តាហ៊ី (Pengiran Kasmirhan Pengiran Tahir)
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ក្រសួងទេសចរណ៍ និងគណៈកម្មការអប់រំ យុវជន កីឡា ធម្មការ សាសនា វប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ និងទេសចរណ៍ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖​ លទ្ធផលជំនួបរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ជាមួយលោក ម៉ាខាស ប៊ឺលី (Markus Buerli) នាយកផ្នែកសហប្រតិបត្តិការ នៃទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងសហប្រតិបត្តិការ (SDC)
ឯកសារ៖
  • សេក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និង ឯកឧត្តម បួរកែវ ភូមវង់សៃ (Buakeo PHUMVONGSAY) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលនៃជំនួបរវាង ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ និងតំណាងមកពីផ្នែកឯកជនវិស័យទេសចរណ៍

End of content

End of content