មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តកោះកុង​ បានរៀបចំបេី​កវគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព​ការដឹកជញ្ជូន​ទេសចរ​តាមផ្លូវ​ទឹក​ ដល់សហគមន៍ដែលបម្រេីឱ្យវិស័យទេសចរណ៍​នៅតាមបណ្ដាខេត្ត​តំបន់ឆ្នេរ

(ខេត្តកោះកុង)៖ នាថ្ងៃទី​៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្តកោះកុង​ បានរៀបចំបេី​កវគ្គ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ ស្តីពី​សុវត្ថិភាព​ការដឹកជញ្ជូន​ទេសចរ​តាមផ្លូវ​ទឹក​ ដល់សហគមន៍ដែលបម្រេីឱ្យវិស័យទេសចរណ៍​នៅតាមបណ្ដាខេត្ត​តំបន់ឆ្នេរ​​ និងបានចូលរួមចុះពិនិត្យស្ថានភាពឆ្នេរ​ ការងារអនាម័យ​បរិស្ថាន​ និងទេសចរណ៍​ ព្រមទាំងការតំឡើងផ្ទាំងប៉ាណូក្រមប្រតិបត្តិឆ្នេរសមុទ្រ​ ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។