មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលើផ្នែកគេហកិច្ច

(ខេត្តមណ្ឌលគិរី)៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តមណ្ឌលគិរី បានរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលើផ្នែកគេហកិច្ច ក្រោមក្របខណ្ឌគម្រោងហូការបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ១៦ រូប។