កស្គាល់អំពីគោលដៅទេសចរណ៍ទាក់ទាញល្បីៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរភ្នំក្រវ៉ាញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មកស្គាល់អំពីគោលដៅទេសចរណ៍ទាក់ទាញល្បីៗ ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរភ្នំក្រវ៉ាញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានដូចជា៖

 • ភ្នំ១៥០០
 • បុប្ផាលាក់ខ្លួន តំបន់ផ្លូវអន្ទង់អាំង
 • ភ្នំច្រមុះបារាំង
 • ភ្នំព្រះ
 • ភ្នំទំព័រ
 • ភ្នំសំកុស
 • ភ្នំឱរ៉ាល់
 • ខ្នងផ្សា
 • ខ្នងក្រពើ
 • ខ្នងវាល
 • ខ្នងសំពៅ
 • ទឹកធ្លាក់ឆាយយោង
 • ឆាយ១០០
 • ឆាយតាហ៊ីង
 • ឆាយ១០០
 • ស្ទឹងពង្រូល
 • ស្ទឹងព្រាត់
 • ទឹកធ្លាក់អូរកី
 • ទឹកធ្លាក់អូរម្លូ
 • ទឹកធ្លាក់អូរទឹកវេទ
 • ភ្នំត្រងោល
 • ភ្នំម្រេចកង្កែប
 • ស្ទឹងពពកភ្នំបានទៀត
 • កាំឡូតផ្លាតូ ឬល្អាងគ្រី

សូមបងប្អូន ពូ មីង អ៊ំ លោកតា លោកយាយ ធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាព ក្នុងឱកាសបុណ្យឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ។