| |

មហាសន្និបាទប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិចឆ្នាំ២០២៤

សៀមរាប, ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជេីញចូលរួម មហាសន្និបាទប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិចឆ្នាំ២០២៤ ជាវាគ្មិនកិត្តិយសជាន់ខ្ពស់ក្នុងវេទិកានៃកិច្ចសន្ទនា និងការផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗ និងចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃក្រោមប្រធានបទ “ឱកាសវិនិយោគនៅ កម្ពុជា” ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកជាង ៥០ប្រទេស ដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះ។