ទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើន ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៧
| | |

ទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ សេចក្ដីចម្រើន ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស.២៥៦៧

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ – ទីស្ដីការក្រសួងទេសចរណ៍ បានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្ត ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខ សេ…

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរ (Artisan Angkor) ក្នុងកិច្ចសហការ និងជំរុញផលិតផលដែលតំណាងឱ្យវប្បធម៌ខ្មែរ
| |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូក្រុមហ៊ុនសិប្បករអង្គរ (Artisan Angkor) ក្នុងកិច្ចសហការ និងជំរុញផលិតផលដែលតំណាងឱ្យវប្បធម៌ខ្មែរ

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូក្រុ…

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាគមតន្ត្រីករកម្ពុជា ក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌កម្ពុជា
| |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាគមតន្ត្រីករកម្ពុជា ក្នុងសកម្មភាពលើកកម្ពស់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាគមតន្ត្រីករកម្…

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍
| | |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្ដាហ៍ជាមួយ…

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដើម្បីពិភាក្សាបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាំសប្តាហ៍ ពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍
| | |

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ដើម្បីពិភាក្សាបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពប្រចាំសប្តាហ៍ ពិនិត្យ និងវិភាគព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នក្នុងវិស័យទេសចរណ៍

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ – ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក្រសួងទេសចរណ៍ តែងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ក្រោមអធិបតីភ…

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍
| |

កិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងទេសចរណ៍

នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរណ៍ នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងទេសចរណ៍ បានអញ្ជើញជាអធិបតីដឹកនាំកិ…

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
|

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ រវាងក្រសួងទេសចរណ៍ និងក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍

នៅទីស្តីការក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងទេសចរណ៍, ឯកឧត្ត…

ជំរុញភាពជាម្ចាស់ ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍តាមបណ្តាខេត្តរបស់ខ្លួន តាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍

ជំរុញភាពជាម្ចាស់ ដល់រដ្ឋបាលរាជធានី-ខេត្ត ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍តាមបណ្តាខេត្តរបស់ខ្លួន តាមរយៈយន្តការគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍រាជធានី-ខេត្ត ដែលជាអង្គភាពគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ ផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍បច្ចុប្បន្នកម្មរាជធានី-ខេ្តត ២០២១-២០២៥”

End of content

End of content