កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នេរនិងផ្លូវជិះកង់ទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា
|

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នេរនិងផ្លូវជិះកង់ទេសចរណ៍តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជា

ភ្នំពេញថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍និងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិ…

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កម្ពុជាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទេសចរចិន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី កម្ពុជាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅទេសចរចិន

End of content

End of content