|

ពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣

សូមអញ្ជើញ បងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជា ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិទាំងអស់ ចូលរួមទស្សនាកម្សាន្តរីករាយ ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នាពេលខាងមុខនេះនៅខេត្តកែប។ សូមបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី១០ ជុំទី៣ នៃការរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រឆ្លាស់វេនគ្នាតាមបណ្តាខេត្តតំបន់ឆ្នេរ។