ម្ហូបខ្មែរ

ម្ហូបខ្មែរមានប្រវត្តិតាំងពីបុរាណកាលយូរលង់ណាស់មកម្លេះ ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែបអស្ចារ្យ ដែលបង្ហាញពីប្រណីតភាពនៃ រសជាតិ ព្រមទាំងគំនិតច្នៃប្រឌិត ដែលដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកទៅតាមសម័យកាល រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។