|

ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានសហការចុះសិក្សាពីស្ថានភាព និងតម្រាយផ្លូវតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងខ្នងភ្នំព្រះនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះ

(ខេត្តពោធិ៍សាត់)៖ នាថ្ងៃទី០៨-១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលទេសចរណ៍នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានសហការចុះសិក្សាពីស្ថានភាព និងតម្រាយផ្លូវតំបន់ទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងខ្នងភ្នំព្រះនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិឯកភាព ឃុំថ្មដា ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់។