មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តពោធិសាត់ បានចុះសិក្សា និងសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកវាលវែង មន្ទីរបរិស្ថាន និងរដ្ឋបាលឃុំថ្មដា

(ខេត្តពោធិ៍សាត់)៖ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តពោធិសាត់ បានចុះសិក្សា និងសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកវាលវែង មន្ទីរបរិស្ថាន និងរដ្ឋបាលឃុំថ្មដា ដើម្បីពិភាក្សាបង្កើតគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នគ្រប់គ្រងគោលដៅទេសចរណ៍ផ្សងព្រេងភ្នំព្រះ ដែលជាផលិតផលទេសចរណ៍ផ្សងព្រេង ដ៏មានសក្ដានុពលមួយរបស់ឃុំថ្មដា ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់។