សេចក្តីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការបច្ចេកទេសសម្រាប់ គម្រោងសាងសង់ពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញប្បទានឥតសំណង