កិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត ស្តីពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុងបាត់ដំបង និងរៀបចំស្លាករូបភាពបង្ហាញផលិតផលទេសចរណ៍សំខាន់ៗ និងផលិតផលដទៃទៀតរបស់ខេត្ត

(ខេត្តបាត់ដំបង)៖ នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋបាលខេត្ត ស្តីពីការរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុងបាត់ដំបង និងរៀបចំស្លាករូបភាពបង្ហាញផលិតផលទេសចរណ៍សំខាន់ៗ និងផលិតផលដទៃទៀតរបស់ខេត្ត នៅជុំវិញផ្សារណាត់កណ្តាលក្រុងបាត់ដំបង។