|

«សង្ក្រាន្តខេត្តកំពត» ប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

ប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយ ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ព.ស ២៥៦៨ គ.ស ២០២៤ ។

ដោយសារ យើងទទួលនិងរក្សាបាននូវសន្តិភាព ទើបប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា អាចសប្បាយរីករាយបានដូចថ្ងៃនេះ

ថ្ងៃទី១៦ មេសា ២០២៤