រាត្រីដ៏អស្ចារ្យនៃ “ឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនចិន-កម្ពុជា”ឆ្នាំ២០២៤ របាំ គ្រុឌ 中柬人文交流年”精彩之
|

រាត្រីដ៏អស្ចារ្យនៃ “ឆ្នាំការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជនចិន-កម្ពុជា”ឆ្នាំ២០២៤ របាំ គ្រុឌ 中柬人文交流年”精彩之

អបអរសាទរ ពិធីបើក “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជន កម្ពុជា-ចិន ២០២៤»
|

អបអរសាទរ ពិធីបើក “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជន កម្ពុជា-ចិន ២០២៤»

ក្រសួងទេសចរណ៍គាំទ្រព្រឹត្តិការណ៍ “បុណ្យភ្នំ (Phnom Festival) ដែលរៀបចំដោយវិស័យឯកជន

ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម គុជ បញ្ញាសា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក…

មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំគឺព្រឹត្តិការណ៍ «រាត្រីចងចាំ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២៣»

មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំគឺព្រឹត្តិការណ៍ «រាត្រីចងចាំ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២៣»

មហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យប្រចាំឆ្នាំគឺព្រឹត្តិការណ៍ «រាត្រីចងចាំ លើកទី៤ ឆ្នាំ២០២៣» ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរការរំលឹកខួបលើកទី៣១ នៃ…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ ក្រោមប្រធានបទ “ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរណ៍”
| |

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ ក្រោមប្រធានបទ “ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរណ៍”

ក្រសួងទេសចរណ៍មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដល់ ភ្ញៀវជាតិ-អន្តរជាតិ និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ដោយទទួលបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីរាជរ…

End of content

End of content