ការចុះសិក្សាកំណត់ទីតាំងតំឡើងអង់តែនខ្នាតតូច លើភ្នំខ្នងផ្សារ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ មន្ទីរប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត និងក្រុមហ៊ុនសេវាទូរស័ព្ទ បានចុះកំណត់ទីតាំងតំឡើងអង់តែនខ្នាតតូច លើភ្នំខ្នងផ្សារ ស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍តាំងបំពង់ ឃុំតាសាល ស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។