| |

ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជំនួបសម្ដែងការគួរសមពី លោកឧកញ៉ា សាយ សុភ័ត្រា ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល រីសត គ្រុប

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្ដម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានទទួលជំនួបសម្ដែងការគួរសមពី លោកឧកញ៉ា សាយ សុភ័ត្រា ប្រធានផ្នែកលក់ និងទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល រីសត គ្រុប និងសហការី ដើម្បីជួបពិភាក្សាការងារ និងស្វែងរកឱកាសជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ស្របតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រ បង្កើន៥-អភិវឌ្ឍ៣ (BUILD + 3Ds) របស់ក្រសួងទេសចរណ៍។