កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា​ និងផែនការអនុវត្តបន្តសម្រាប់ខែកក្កដា

(ក្រចេះ)៖​ ព្រឹកថ្ងៃ០១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០២៤​ លោកចាន់​ សុគន្ធី​ ប្រធាន​មន្ទីរ​ទេសចរណ៍​ខេត្ត​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែមិថុនា​ និងផែនការអនុវត្តបន្តសម្រាប់ខែកក្កដា​ ដោយមានការចូលរួមពីលោក​ លោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំ​ និងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត។