|

សូមអបអរសាទរខួប​លេីកទី​ ១៦ឆ្នាំ​ នៃការដាក់បញ្ចូល​ ប្រាសាទព្រះវិហារ​ ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក


សូមអបអរសាទរខួប​លេីកទី​ ១៦ឆ្នាំ​ នៃការដាក់បញ្ចូល​ ប្រាសាទព្រះវិហារ​ ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
“៧​ កក្កដា​ ២០០៨​ -​ ៧​ កក្កដា​ ២០២៤”