ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការជំរុញកម្មវិធីកម្ចីដោយផ្ទាល់ដល់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប
ឯកសារ៖ ,
  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ ក្រោមប្រធានបទ ទន្លេដើម្បីសន្ដិភាព និងការអភិវឌ្ឍ
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី កម្មវិធី ការប្រកួតប្រជែងរូបថតសមរាត្រីអង្គរអច្ឆរិយៈ
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការអបអរសាទរពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី៨ ព្រមទាំងចូលរួមជំរុញយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាសៀមរាប២០២៤
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ស្តីពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលើជំនាញភាសាចិន
ឯកសារ៖
  • សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ស្តីពីការជ្រើសរើសគ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្រាប់សាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីពិធីបើក “ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជននិងប្រជាជន កម្ពុជា-ចិន ២០២៤” នាថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ នៅបរិវេណព្រះលានជល់ដំរី ខេត្តសៀមរាប
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពង្រីកវិសាលភាពធ្វើដំណើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជា អាចប្រើប្រាស់បណ្ណព្រំដែនធ្វើដំណើរមកដល់ខេត្តសៀមរាបបានក្នុងគោលដៅទេសចរណ៍
ឯកសារ៖ , ,
  • សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី១០ ក្រោមប្រធានបទ “ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទេសចរណ៍”
ឯកសារ៖
  • សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឍប់ការចេញអាជ្ងាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោគនិងផ្លូវទឹករបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ចូលមើល: សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបញ្ឍប់ការចេញអាជ្ងាបណ្ណទេសចរណ៍ដល់អាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍តាមផ្លូវគោគនិងផ្លូវទឹករបស់ក្រសួងទេសចរណ៍
ទាញយក

End of content

End of content