ឧទ្យានបោះតង់ (Camping Park) ជារីសតបែបធម្មជាតិ ប្លែកថ្មីទើបនឹងរះលើទឹកដីពយភ្នំគិរីរម្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ឧទ្យានបោះតង់ (Camping Park) ជារីសតបែបធម្មជាតិ ប្លែកថ្មីទើបនឹងរះលើទឹកដីពយភ្នំគិរីរម្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ឧទ្យានបោះតង់ (Camping Park) ជារីសតបែបធម្មជាតិ ប្លែកថ្មីទើបនឹងរះលើទឹកដីពយភ្នំគិរីរម្យ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលគេល្បីគ្រប់ៗគ្នាថាជាសស…

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៏ទេសចរណ៍នានា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋាន និងសហគមន៏ទេសចរណ៍នានា ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី១០-១១ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២៤ ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរមកលេងកម្សាន្តតាមរមណីយដ្ឋ…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះពិនិត្យទីតាំងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីៗ រួមមាន ឋានសួគ៌និមិត្តជើងភ្នំឱរ៉ាល់ និងទឹកធ្លាក់ជើងភ្នំឱរ៉ាល់

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះពិនិត្យទីតាំងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីៗ រួមមាន ឋានសួគ៌និមិត្តជើងភ្នំឱរ៉ាល់ និងទឹកធ្លាក់ជើងភ្នំឱរ៉ាល់

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានចុះពិនិត្យទីតាំងតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីៗ រួមមាន ឋ…

ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប់រំទេសចរ នៅសហគមន៍ទេសចរណ៍ តាំងបំពង់ (ខ្នងផ្សារ)

ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប់រំទេសចរ នៅសហគមន៍ទេសចរណ៍ តាំងបំពង់ (ខ្នងផ្សារ)

(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ)៖ នាថ្ងៃទី១៧-១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និងផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអប…

End of content

End of content