| |

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍  បានចូលរួមពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍មិនអចិន្រ្តៃយ៍ ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល ទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគំនូរតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)»

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០២  ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ – ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍  បានចូលរួមពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍មិនអចិន្រ្តៃយ៍ ក្រោមប្រធានបទ «ពណ៌ពីអតីតកាល ទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគំនូរតាមវត្តអារាម (១៨៩០-១៩៧០)» នៃសារមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងរូបិយវត្ថុ ព្រះស្រីឦសានវរ្ម័ន របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ លោកជំទាវ ជា សិរី ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីភាពទំនើបក្នុងសង្គមតាមរយៈគំនូរក្នុងវត្តអារាមនានានៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៨៩០ ដល់ឆ្នាំ១៩៧០។ គំនូរទាំងនោះបានលាយបញ្ចូលគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់រវាងសាច់រឿងបែបសាសនា ប្រពៃណី និងទិដ្ឋភាពសហសម័យ ព្រមទាំងបានបង្ហាញអំពីទេពកោសល្យរបស់វិចិត្យករក្នុងស្រុក ដែលបានគូរប្រកបដោយភាពទាក់ទាញ។ គំនូរទាំងនេះក៏បានផ្តល់ការយល់ដឹងអំពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ និងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលខាងបច្ចេកវិទ្យា វប្បធម៌ និងសង្គមនាពេលនោះផងដែរ។