នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ VIKING ORION បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះសញ្ជាតិ

នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ VIKING ORION បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានភ្ញៀវទេសចរចម្រុះសញ្ជាតិ

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ VIKING ORION បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ ដែល…

ខេត្តព្រះសីហនុ បានទទួលនាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEA BOURN ENCORE បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ បានទទួលនាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEA BOURN ENCORE បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្រះសីហនុ

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ខេត្តព្រះសីហនុ បានទទួលនាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEA BOURN ENCORE បានចូលចតនៅកំព…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈអភិបាលព្រះសីហនុ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈអភិបាលព្រះសីហនុ និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីត្រៀមរៀបចំពិព័រណ៍ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្ម

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ជាមួយគណៈអភិបាលព្រះសីហនុ …

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទូកដឹកជញ្ជូនទេសចរតាមផ្លូវទឹក ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោមការសម្របសម្រួលនៃគម្រោង TIIG2 របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពទូកដឹកជញ្ជូនទេសចរតាមផ្លូវទឹក ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោមការសម្របសម្រួលនៃគម្រោង TIIG2 របស់ក្រសួងទេសចរណ៍

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថ…

នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEVEN SEAS EXPLORE បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEVEN SEAS EXPLORE បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នាវាទេសចរណ៍មួយគ្រឿងឈ្មោះ SEVEN SEAS EXPLORE បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះស…

ទិដ្ឋភាពសង្ខេបៗដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

ទិដ្ឋភាពសង្ខេបៗដែលបង្ហាញពីសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលបំពាក់បំប៉នស្តីពីការផ្តល់បដិសណ្ឋារកិច្ច្ណ និងការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលបំពាក់បំប៉នស្តីពីការផ្តល់បដិសណ្ឋារកិច្ច្ណ និងការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្មម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាកម្មក៏ដូចជាផ្តល់ភាពពេញចិត្តដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមកកម្សាន្ត…

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម និងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

វគ្គបណ្តុះបណ្ដាលស្តីពីការពង្រឹងគុណភាពសេវាកម្ម និងសុវត្ថិភាពទេសចរណ៍

(ខេត្តព្រះសីហនុ)៖ នាថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានសហការជាមួយសមត្ថកិច្ច និងមន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ រៀប…

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយ គុណភាព និរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ធានាដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយ គុណភាព និរន្តរភាព និងបរិយាបន្ន

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អញ្ជើញធ្វើទស្សនកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារសាងសង់នៅការដ្ឋានអគារសាលាវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ។

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារខេត្ត ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរចូលមកកម្សាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុ តាមនាវាទេសចរណ៍១គ្រឿង ឈ្មោះ VIKING ORION

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារខេត្ត ទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្ញៀវទេសចរចូលមកកម្សាន្តនៅខេត្តព្រះសីហនុ តាមនាវាទេសចរណ៍១គ្រឿង ឈ្មោះ VIKING ORION

ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ បានចូលរួមជាមួយក្រុមការងារខេត្ត និងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធ ទទួលបដិសណ…

End of content

End of content