មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ បានចុះប្រជុំជាមួយម្ចាស់​ និងអ្នកបម្រេីសេវាកម្មទេសចរណ៍នៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ សហគមន៍ទេសចរណ៍តាមបណ្តាក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តក្រចេះ

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ បានចុះប្រជុំជាមួយម្ចាស់​ និងអ្នកបម្រេីសេវាកម្មទេសចរណ៍នៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍ សហគមន៍ទេសចរណ៍តាមបណ្តាក្រុងស្រុកក្នុងខេត្តក្រចេះ

(ខេត្តក្រចេះ)៖ នាថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ បានចុះប្រជុំជាមួយម្ចាស់​ និងអ្នកបម្រេីសេវាកម្មទេសចរណ៍នៅរម…

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តក្រចេះ

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តក្រចេះ

(ខេត្តក្រចេះ)៖ នាថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជនជាតិចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នា…

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តក្រចេះ

ទិដ្ឋភាពនៃភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍នានាក្នុងខេត្តក្រចេះ

(ខេត្តក្រចេះ)៖ នាថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជនជាតិចិន-វៀតណាម ភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តនៅរមណីយដ្ឋានទេសចរ…

មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណៈកម្មការសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍កោះព្រហ្មចារីជ្រោយបន្ទាយ

មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណៈកម្មការសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍កោះព្រហ្មចារីជ្រោយបន្ទាយ

(ក្រចេះ)៖ ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ មន្ត្រីការិយាល័យជំនាញនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្ត បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគណ…

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះចូលរួមពិធីបើក “កម្មវិធីហាត់ការវិជ្ជាជីៈ (Professional Industry Placement-PIP) នាខេត្តសៀមរាប

មន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះចូលរួមពិធីបើក “កម្មវិធីហាត់ការវិជ្ជាជីៈ (Professional Industry Placement-PIP) នាខេត្តសៀមរាប

(សៀមរាប)៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ លោក ចាន់ សុគន្ធី ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះ គ្រូបង្គោលនៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រចេះច…

End of content

End of content